"תנו לנו קצת מהנוזל הנוזל הזה": העיסתיות ההתפתחותית והעיסתיות הטראומטית: שתי נקודות מבט על עבודה בחומרים נוזליים וריריים בטיפול באמנות

אילנה לח, שבי מדזיני

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מגדיר את העיסוק בחומרים רטובים, נוזליים וריריים כעיסתיות, שהיא איכות נפשית של חוסר צורה, נוזליות והתמזגות, הנוגעת באזורי נפש ראשוניים. העיסתיות מבוססת על מגע וחוויה חושית, ומאופיינת על ידי איכויות החוויה הרגשית ביחסי האובייקט הראשוניים שהופנמו. המאמר מבחין בין עיסתיות התפתחותית שמתקיימת טרם התגבשות הנפרדות, ויש בה איכות סקרנית ומתפתחת, ובין עיסתיות טראומטית הנובעת מקריסת הנפרדות שהושגה לתוך חוויה בולענית של אובדן משמעות, ויש בה איכות קפואה וחזרתית. המאמר מציע שימוש בחומרים שונים בטיפול המאפשרים מגע באזורי נפש אלו ומגדיר את המושג חומר-טרום-חומר, שנוגע לשימוש טיפולי בחומרים נוזליים שאינם חומרי אמנות בהגדרתם. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Journalבין המילים
StatePublished - 2018
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Art therapy
  • Arts -- Therapeutic use
  • Psychic trauma
  • Raw materials

Cite this