תיקון הפליה בפסיקת פיצויים עבור אובדן כושר השתכרות

Translated title of the contribution: Correction for Labor Market Discrimination in Compensation for Loss of Earning Capacity

עומר י פלד, תום צור

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הפיצוי בגין אובדן כושר השתכרות הוא רכיב מרכזי בפסיקת הפיצויים בגין נזקי גוף. הפיצוי עבור ראש נזק זה נקבע לפי ההפרש בין השתכרותו הצפויה של הניזוק אלמלא התאונה לבין שכרו הצפוי במומו. מאמר זה חושף שמודל הפיצוי הנוהג עבור בגירים, המבוסס בעיקרו על שכרו של הניזוק ערב התאונה, נגוע בשני כשלים הנגזרים מקיומה של הפליה בשכר בשוק העבודה הכשל הראשון הוא ההתעלמות מהיסכוי שאלמלא התאונה שכרו של הניזוק היה עולה כתוצאה מצמצום ההפליה בעתיד מודל הפיצוי שמתעלם מאפשרות זו מביא לכך שהפיצוי שנפסק לניזוקים אשר סבלו מהפליה בשוק העבודה הוא נמוך מההפחתה האמיתית בשכרם בעקבות התאונה, ומשכך חותר תחת תפקידם של דיני הנזיקין הן בהכוונת התנהגות והן בהשבת המצב לקדמותו. הכשל השני נוגע לכך שהפליה בשוק העבודה מביאה לעיתים לכך ששכרו של הניזוק נמוך מהערך החברתי של עבודתו. במצב דברים זה, הפיצוי הנפסק לניזוק המופלה, המבוסס על השתכרותו בשוק שבו קיימת הפליה בשכר, נמוך מהנזק החברתי שנגרם כתוצאה מהפגיעה בו, ומשכך חותר תחת תפקידם של דיני הפיצויים בהכוונת התנהגות. במאמר זה אנו מציעים פתרון לכל אחד משני העיוותים בדין הנוהג, המתאים את משטר הפיצויים בגין אובדן כושר ההשתכרות למציאות שבה קיימת הפליה בשכר. על פי התרון הראשון על הפיצוי הנפסק לניזוק בגין אובדן כושר השתכרות לשקלל את הסיכוי שההפליה בשוק העבודה תפחת בעתיד. על פי הפתרון השני, יש לשפות את הניזוק לפי השכר שהיה משתכר לו היה חבר בקבוצת הרוב. זאת, לא מנימוקים חוקתיים של שיוויון, אלא משום ששכר קבוצת הרוב מהווה אומדן מדויק יותר לערך החברתי האמיתי של תפוקת עבודתו של הניזוק. (מתוך המאמר) נספח: תוצאות רגרסיה לינארית (OLS) על השכר החודשי (ברוטו) בענף הבניין.
Translated title of the contributionCorrection for Labor Market Discrimination in Compensation for Loss of Earning Capacity
Original languageHebrew
Pages (from-to)289-335
Number of pages47
Journalעיוני משפט
Volumeמו 1
StatePublished - 2022

IHP Publications

 • ihp
 • Compensation (Law)
 • Damages
 • Discrimination
 • Discrimination in employment
 • Evidence (Law)
 • Judgments
 • Labor laws and legislation
 • Punishment in crime deterrence
 • Wage differentials
 • Wages
 • Work -- Physiological aspects
 • Work capacity evaluation

Cite this