תחת כיפת הלאום: בתי כנסת ולאומיות בארץ ישראל בתקופת המנדט / ראובן גפני [מאמר ביקורת]

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

Cite this