תחושת קונפליקט תפקידים בין המשפחה לעבודה, מחולליה ותוצאותיה: מבט משווה בין שלבים שונים במעגל ההורות

ליאת קוליק

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במחקר הנוכחי נבחנו הבדלים בתחושת קונפליקט התפקידים בין המשפחה לעבודה מחולליה, ותוצאותיה, לאורך שלבים שונים במעגל ההורות, בקרב הורים עובדים. מדגם המחקר כלל 549 משתתפים, (270 גברים ו-279 נשים), וההשוואה בתחושת קונפליקט התפקידים (משפחה-עבודה ועבודה-משפחה), מחולליה ותוצאותיה, התבססה על חמישה שלבים במעגל ההורות: ילדים בגיל טרום בית הספר, ילדים בגיל בית הספר, מתבגרים שלב השיגור ושלב הקן הריק. מחוללי קונפליקט התפקידים נבחנו באמצעות המשתנים: עומס-יתר סובייקטיבי, עומס-יתר אובייקטיבי, ומספר התפקידים שהמשתתפים ממלאים. תוצאותיו נבחנו על פי תחושת הרווחה הנפשית (באפקט החיובי ובאפקט השלילי). הממצאים מראים כי בתקופת ההורות הפעילה נחווית תחושת קונפליקט התפקידים בעוצמה הגבוהה ביותר, ותחושת עומס-היתר מגיעה לשיאה בשלבי ההורות למתבגרים והקן הריק. עוד נמצא כי בשלבי ההורות המאוחרים מספר התפקידים שהורים ממלאים הוא הגדול ביותר, וכי שביעות הרצון מהתפקידים גבוהה יותר לעומת השלבים המוקדמים במעגל ההורות. לאורך כל מעגל ההורות אבות חווים עוצמה גבוהה יותר של קונפליקט עבודה-משפחה ועוצמת קונפליקט משפחה-עבודה דומה לזו של אימהות. מסקנת המחקר היא שההבדלים בין המגדרים בחוויית קונפליקט התפקידים הצטמצמו, ואילו שלב ההורות למתבגרים מתאפיין בעומס-יתר סובייקטיבי גדול יותר לעומת שלבי ההורות אחרים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)885-912
Number of pages28
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volumeל"ז
Issue number4
StatePublished - 2017

IHP Publications

  • ihp
  • Content (Psychology)
  • Families
  • Parent and child
  • Parents
  • Satisfaction
  • Sex
  • Well-being
  • Work and family

Cite this