תחושת נטל ומציאת משמעות בטיפול בקרב מטפלים עיקריים בבן משפחה זקן שנעזרים במטפלת פורמלית זרה או ישראלית

עוזיאל נבו, ליאת איילון

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

ממצאים: נמצאו הבדלים מובהקים בין הקבוצות בשביעות הרצון מהטיפול הפורמלי ובתחושת נטל הטיפול. אלה שנעזרים במטפלות זרות גילו שביעות רצון גבוהה יותר ותחושת נטל נמוכה יותר בהשוואה לאלה שנעזרים במטפלות ישראליות. עם זאת, לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הקבוצות בנוגע למציאת משמעות בטיפול. שביעות הרצון מהטיפול הפורמלי נמצאה גורם מתווך במחקר וכן גורם המנבא את תחושת הנטל ואת מציאת המשמעות בטיפול בקרב המטפלים העיקריים. המחקר מצביע על כך שהטיפול הפורמלי שניתן לזקן ושביעות הרצון ממנו הם גורמים משמעותיים בחוויית הטיפול של המטפלים העיקריים בזקן, וזאת אפילו יותר מגורמים אובייקטיביים בטיפול כמו רמת המוגבלות התפקודית של הזקן. כמו כן, המחקר מראה כי בקבלת סיוע מסביב לשעון ממטפלות זרות יש משום תרומה יוצאת דופן בחשיבותה לא רק לזקן עצמו, אלא גם לבני משפחתו. במקביל תורם המחקר להכרה בחשיבות מערך הסיוע הבלתי פורמלי לזקן ובצורך במתן תמיכה וליווי לאוכלוסייה זו. (מתוך המאמר) רקע: לצד התמיכה המשמעותית שניתנת לזקן מהמערכת הבלתי פורמלית - על פי רוב בני משפחה - ניכרת עלייה מתמדת בפנייה לקבל סיוע באמצעות מטפלים פורמליים, ישראלים או זרים, במסגרת גמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי. לקבלת סיוע זה עשויות להיות השלכות לא רק על הזקן עצמו, אלא גם על בני המשפחה המטפלים בו. מטרת המחקר הייתה לבחון אם קיימים הבדלים בתחושות החיוביות והשליליות של מטפלים עיקריים בבן משפחה זקן שנעזרים במטפלות זרות המתגוררות בבית הזקן ומעניקות לו טיפול מסביב לשעון, לבין מטפלים עיקריים שנעזרים במטפלות ישראליות כמה שעות בשבוע. כמו כן, המחקר בחן את הגורמים המנבאים את תחושת הנטל ואת מציאת המשמעות בטיפול בקרב המטפלים העיקריים. השיטה: שאלונים לדיווח עצמי נמסרו למדגם נוחות של 215 בני משפחה המשמשים מטפלים עיקריים בזקן (הגיל הממוצע של המטפלים 60, %68 נשים), מתוכם 110 נעזרים במטפלת זרה ו-105 נעזרים במטפלת ישראלית.
Original languageHebrew
Pages (from-to)55-84
Number of pages30
Journalגרונטולוגיה וגריאטריה: כתב-עת בנושאי הזיקנה
Volumeמ"ג
Issue number2
StatePublished - 2016

IHP Publications

 • ihp
 • Caregivers
 • Home nursing
 • Meaning (Psychology)
 • Nurses
 • Patient satisfaction
 • חולים קשישים ומשפחתם
 • מטפלים בלתי פורמליים
 • מטפלים ומטפלות (סיעוד)
 • מטפלים ומטפלות זרים (סיעוד)
 • משמעות (פסיכולוגיה)
 • עומס טיפול
 • שביעות רצון מטופלים

Cite this