תולדות האסלאם הקדום

Joseph Drory

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

פרק זה יתאר וינתח את השלב המכונן בהתגבשותה של האומה המוסלמית, עם יציאתה ממכורתה לשטחי המזרח התיכון, את הקשיים שעמם שליטיה התמודדו מבית ומחוץ, ואת מקצת ההישגים שהעמידה הציוויליזציה הערבית בתחומי הרוח, ההגות הדתית, הבנייה, העיור וסדרי המשק והחברה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהאסלאם
Editorsמ. בר-אשר, מ. חטינה
Place of Publicationירושלים
Publisherמאגנס
Pages57-86
ISBN (Print)9789657759448
StatePublished - 2017

Cite this