תוכנית “כאן גרים”: מגורי סטודנטים בבתי אזרחים ותיקים

Translated title of the contribution: The "living here" program: student residences in older adult's homes

אהובה אבן זהר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מטרת המחקר: “כאן גרים” היא תוכנית חברתית חדשנית למגורי סטודנטים בבתי אזרחים ותיקים ביוזמת המשרד לשוויון חברתי ובשיתוף התאחדות הסטודנטים בישראל. מטרות התוכנית, בהתייחס לאזרחים הוותיקים, הן להקל על בדידותם, להגביר את תחושת הביטחון שלהם ולחזק את הקשר הבין-דורי. בהתייחס לסטודנטים, מטרות התוכנית הן לאפשר מענה למגורים ולחיבור לדור הוותיקים. במאמר מוצגים שני מחקרים שנערכו במטרה להעריך את התוכנית מנקודת הראות של האזרחים הוותיקים ושל הסטודנטים המשתתפים בה.שיטה: נערכו שני מחקרים איכותניים בגישה הפנומנולוגית-פרשנית באמצעות ריאיון עומק חצי מובנה. במחקר הראשון התקיימו ראיונות פנים-אל-פנים עם שבע נשים בגיל ממוצע 81.4. במחקר השני נערכו ראיונות טלפוניים עם 16 סטודנטים בגיל ממוצע 24.2. נתוני הראיונות נותחו באמצעות ניתוח תוכן.תוצאות: הסיבה העיקרית של הנשים להצטרפות לתוכנית הייתה בשל בדידותן. הסיבות של הסטודנטים היו הסיוע הכלכלי (דיור ומלגה) ומניע אידיאולוגי. הפעילויות המשותפות שתוארו הן ארוחות ערב, צפייה בטלוויזיה, שיחות והליכות. הן הנשים והן הסטודנטים דיווחו על יחסים טובים, קרובים וחמים ביניהם, ועל שביעות רצון גבוהה מן התוכנית. כמו כן, מצוינת תרומת התוכנית בקרב הנשים המתבטאת בהקלה על בדידותן; בקרב הסטודנטים התרומה מתבטאת בהיכרות עם עולמם של האזרחים הוותיקים, בחיזוק הקשר הבין-דורי ובסיוע הכספי למימון לימודיהם.סיכום ומסקנות: “כאן גרים” מתוארת כתוכנית מוצלחת והמשתתפים בה ממליצים להמשיכה. עם זאת, הנשים הצביעו על כך שיש צורך במספר לילות רב יותר ללינת הסטודנטים בבתי האזרחים הוותיקים. הסטודנטים הצביעו על הצורך שלהם לליווי ולתמיכה רגשית החל בשלב המקדים של ההכנה לתוכנית, ההתאמה ותיאום הציפיות, מתן ידע רב יותר על נושא הזיקנה והדרכה אינטנסיבית בקבוצות קטנות לאורך השנה. המאמר מבוסס על מחקרי הערכה שבוצעו בשיתוף התאחדות הסטודנטים הארצית ובאישור המשרד לשוויון חברתי.(מתוך המאמר)
Translated title of the contributionThe "living here" program: student residences in older adult's homes
Original languageHebrew
Pages (from-to)81-111
Number of pages31
Journalגרונטולוגיה וגריאטריה: כתב-עת בנושאי הזיקנה
Volumeמ"ח
Issue number1
StatePublished - 2021
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Age discrimination
  • College students
  • Intergenerational relations
  • Loneliness
  • Older people
  • Older women

Cite this