תוכנית התפתחותית לחינוך ולטיפול בגיל הרך – לידה עד 50 חודשים: ערכים, עקרונות וקווים מנחים לצוותים

Translated title of the contribution: Developmentally appropriate education and care guidelines - birth to 50 months: Values principles and practices for daycare staff

Cilly Shohet, Esther Adi-Japha, דבורה גבעון

Research output: Memorandum/expositionMemorandumpeer-review

Abstract

מסגרת חינוכית ־טיפולית מהווה אחת מסביבות החיים המשמעותיות ביותר עבור הילד
בגיל הרך. מחקרים מלמדים, כי מסגרת איכותית בגיל הרך משפיעה על איכות הלמידה
וההתפתחות של הילד בשנים המעצבות ולאורך חייו ועל המוביליות שלו בתחומי חיים שונים.
התוכנית החינוכית-טיפולית של ישראל היא פרי של שותפות בין אגף בכיר למעונות יום
ומשפחתונים במשרד הכלכלה והתעשייה לבין ג'וינט-אשלים. שותפות זו מיועדת לקידום
איכות הפדגוגיה והטיפול במסגרות לגיל הרך באמצעות חיבור בין התיאוריה למעשה.
התוכנית המתוארת בספר זה עשירה בתכנים, תומכת בשגרת העבודה עם ילדים, מאפשרת
לצוותי המסגרות לנהל סדר יום המותאם לצורכי הילדים ולקיים מעקב אחר התפתחותם.
כל זאת בשפה פדגוגית משותפת, המעודדת למידה מתמדת וצמיחה של הצוות.
Translated title of the contributionDevelopmentally appropriate education and care guidelines - birth to 50 months: Values principles and practices for daycare staff
Original languageHebrew
DOIs
StatePublished - 2021

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Developmentally appropriate education and care guidelines - birth to 50 months: Values principles and practices for daycare staff'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this