תוכניות לימודים עבור לימודי סביבה בישראל - סקירה והכנת בסיס נתונים למאגר מידע

יוסף כץ, דורית באום, אופירה אילון

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

מטרת המחקר היא בניית בסיס נתונים למאגר מידע שימושי של תוכניות לימודים בנושאי איכות הסביבה וחומרי העשרה, הקיימים היום בישראל ומשמשים את קהל המורים והמדריכים במסגרות החינוך הפורמלי בישראל. כמו כן, מחקר זה בדק את המגמות ואמצעי היישום שנחשפו במהלך איסוף החומרים וניתוח התוכן של תוכניות הלימוד. שיטת המחקר התבססה על ניתוח תוכן של מדגם תוכניות לימוד וחומרי העשרה שהתפרסמו בין השנים 2002-1989 ורישום נתונים כמותיים ואיכותנים של התוכניות. לצורך הערכת תוכניות הלימוד וחומרי העשרה בנושאי חינוך סביבתי נעזרנו בכלי שפותח על ידי ההתאחדות אמריקה הצפונית לחינוך סביבתי. מסקירה מדגם של 31 תוכניות לימוד וחומרי העשרה ניתן להסיק כי: שנת הלימודים תשנ"ד (1994), אשר הוכרזה כשנת איכות הסביבה במערכת החינוך הפורמלית ובה נבחר נושא "איכות הסביבה - לחיות בעולם טוב יותר" להיות הנושא המרכז השנתי, גרמה להאצת פיתוח חומר לימודי עבור המערכת. קיים העדר תיאום בין הגופים השונים המכינים תוכניות לימודים בחינוך סביבתי. נושאים מסויימים מופיעים בהרחבה רבה בחלק מהתוכניות, ולא פעם חוזרים בכפילות בתוכניות שונות של אותם גופים, ולעומת זאת, קיימת התעלמות מנושאים חשובים אחרים כמו קרינה, תחבורה ועוד. המתודות הנפוצות ביותר הן אלה העוסקות המיומנויות של איסוף מידע ומיומנויות חקר. תוכניות שפותחו על ידי צוותים אוניברסיטאיים או צוות מומחים הן התוכניות העשירות יותר במגוון מיומנויות, לעומת תוכניות שפותחו על ידי גופים מסחריים. נושאים חברתיים, ומושגים כמו זיקה למקום, סביבה עירונית, פיתוח מנהיגות קהילתית, חינוך לערכים, הוכללו בתוכניות העדכניות יותר (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)66-80
Number of pages15
Journalעיונים בניהול משאבי טבע וסביבה
Volume5
StatePublished - 2006

IHP Publications

  • ihp
  • Computer-assisted instruction
  • Databases
  • Environmental education
  • Environmental quality
  • Environmental quality -- Study and teaching
  • Learning
  • School children
  • Teachers

Cite this