תהליך הגירושין לאור מחלוקות בית שמאי ובית הלל בפרק הזורק

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בפרק השמיני של מסכת גיטין מובאות במשנה שלוש מחלוקות של בית שמאי ובית הלל. מחלוקות אלו מובאות במשנה ללא הנמקת הדעות השונות. לשם הבנת מחלוקות אלה יעזר מחבר המאמר בתוספתא ובשני התלמודים. בדיקת המסורות התנאיות השונות וסוגיות התלמוד מלמדת על ביאורים שונים שניתנו למחלוקות אלו. המאמר מציע את הבירורים השונים ואת משמעותם להבנת תהליך הגירושין.
Original languageHebrew
Pages (from-to)378-391
Number of pages14
Journalאסיף - תנ"ך ומחשבה; שנתון איגוד ישיבות ההסדר
Volumeב: תלמוד והלכה
StatePublished - 2014

IHP Publications

  • ihp
  • Beth Hillel and Beth Shammai
  • Controversy (Jewish law)
  • Divorce
  • Mishnah -- Gittin
  • בית הלל
  • בית שמאי
  • גירושין
  • מחלוקת (הלכה יהודית)
  • משנה. גטין

Cite this