תהלוכת מוות: טקסים של מות העצמי בבית האבות

חיים חזן, טובה גמליאל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר דן במאפייני התמודדותם של זקנים עם קרבת המוות מן ההיבט של טקסי מעבר. הטענה היא כי הנחקרים משתייכים ל"תרבות מוות", המתאפיינת בדפוסים של "ניתוק", "מעבר" ו"מיזוג", בהתאם לדגם שך ואן-גנפ. ההשוואה בין טקסי הלוויה וקבורה לבין פרקטיקות יומיומיות של זקנים מציעה פרשנות מתחום הסמליות של הטקס, ומאפשרת בחינה מחודשת של גישות ומושגים מתחום הגרונטולוגיה. במוקד העיון עומד המושג "כבוד המת", השופך אור על התנתקותם ההדרגתית של הנחקרים מן המציאות. טענת המאמר היא כי הפרספקטיבה הטקסית מעניקה מסגרת אמפתית יותר להבנת מצבם של זקנים בסוף ימיהם
Original languageHebrew
Pages (from-to)395-416
Number of pages22
Journalסוציולוגיה ישראלית: כתב-עת לחקר החברה הישראלית
Volume5
Issue number2
StatePublished - 2003

IHP Publications

  • ihp
  • Aging -- Psychological aspects
  • Death
  • Death -- Psychological aspects
  • Funeral rites and ceremonies
  • Puberty rites

Cite this