תאוריות הצדקת העונש בתפיסת הגיהינום בהגותו של רב סעדיה גאון

Translated title of the contribution: The Justification of Punishment in Saadia Gaon's Discussion of Hell

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

תורת הגמול האלוהי תופסת מקום מרכזי בהגותו הדתית של רב סעדיה גאון, הן בכתביו הפרשניים והן בספרו הפילוסופי הגדול 'אמונות ודעות', והיבטים רבים שלה נבחנו באופן יסודי ומקיף בספרות המחקר. המאמר עוסק במרכיב חשוב של תורת הגמול של רס"ג שטרם נדון באופן יסודי ומקיף במחקר והוא הגיהינום. מטרת המאמר היא לנתח ולאפיין את תפיסת הגיהינום בדיונו של רס"ג במאמר ט בספר 'אמונות ודעות' מנקודת המבט של תיאוריות הצדקת העונש המשולבות בתפיסה זו. במרכז הדיון במאמר עומדת השאלה כיצד הצדיק רס"ג מבחינה מוסרית ותאולוגית את עונש הגיהינום ובמילים אחרות, על איזו תורה אתית-משפטית של הצדקת העונש ביסס הצדקה זו. מעיון בדיונו של רס"ג בסוגיה מתקבלת תשובה מורכבת: מחד גיסא, לכל אורך הדיון מבוססת תפיסת מהות הגיהינום ותכליתו באופן שיטתי על עקרונות התאוריה הגמולנית של הצדקת העונש, שעל פיה העונש מתחייב מכך שעל האדם שחטא להיענש על חטאו; ומאידך גיסא, הטיעון הפילוסופי המופיע בדיון כתימוכין לתזת נצחיותו ההכרחית של עונש הגיהינום, מבוסס על גרסה מסוימת של התיאוריה התועלתנית, שעל פיה העונש מתחייב רק בהיותו אמצעי להשגת תועלת עתידית כלשהי, לחוטא או לחברה. על רקע ממצאים אלה מבקש מחבר המאמר לדון במשמעותה של התורה האתית הכוללת העומדת ביסוד תפיסת הגיהינום בהגותו של רס"ג.
Translated title of the contributionThe Justification of Punishment in Saadia Gaon's Discussion of Hell
Original languageHebrew
Pages (from-to)249-262
Number of pages13
Journalתרביץ: רבעון למדעי היהדות
Volume79
Issue number2
StatePublished - 2011

IHP Publications

  • ihp
  • Hell
  • Reward (Theology)
  • Saʻadia ben Joseph -- 882-942
  • גיהנום
  • סעדיה גאון -- 882-942
  • שכר ועונש

Cite this