שפת הזעם של אהרן אפלפלד - קריאה בספר 'בעת ובעונה אחת'

משה גולצ'ין

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המחבר מעיין בנובלה 'בעת ובעונה אחת' ומבקש לשוב ולהאיר את שאלת הפואטיקה של השואה כסימולקרה משתי זוויות הסתכלות: האחת מקורה במסורת המחשבה המערבית על ההיזכרות, בעיקר המחשבה האפלטונית, והשנייה היא הגישה ההרמנויטית הלותרנית בשאלת השפה והמחילה. באמצעות שני אלה מתבהרת לטעמו סוגיה מרכזית שמשתקפת הן מתוך המבנה הפבולטורי המשובש של הנובלה הזאת והן מן המשקעים הרעיוניים שלה, שניזונים בעיקר מזיקה אינטרטקסטואלית לסיפורי ספר בראשית ולסיפורי ר' נחמן מברסלב.
Original languageHebrew
Title of host publication24 קריאות בכתבי אהרן אפלפלד (קובץ בעריכת אבידב ליפסקר ואבי שגיא)
Publisherאוניברסיטת בר אילן ומכון שלום הרטמן
Pages405-431
Number of pages27
ISBN (Print)9789652264008
StatePublished - 2011

IHP Publications

  • ihp

Cite this