שמיטת חובות: גלגולה של הרפורמה בפשיטת רגל

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

הליכי פשיטת הרגל בישראל השתנו לארוך העשורים האחרונים בישראל באופן ניכר, הן בחקיקה, הן ביישום החקיקה על ידי השוק, הכונס הרשמי ובתי המשפט. באופן היסטורי ונמשך, מיטלטלים דינים אלה בין שני קטבים: מחד גיסא, השאיפה לסייע לחייב לצאת מסך חובותיו, ומאידך גיסא השאיפה להשיא את הפירעון לנושי החייב מתוך רכושו והכנסותיו. רשימה זו מתארת בעדות של גוף ראשון את מסע שינוי הליכי פשיטת הרגל בישראל, רענונם והצבתם על אדנים יצוקים שבהם שמיטת חובות לחייב היא הערך המכונן והבכיר דב יני חדלות הפירעון. הרשימה מתארת מקרוב את תהליך התהוותה של ״רפורמת הכונס הרשמי בהליכי פשיטת הרגל״, אימוצה ויישומה המעשי בשטח (לרבות היבטיה הדיוניים והמנהליים), והשפעת הרפורמה האמורה על דיני חדלות הפירעון בישראל מאז שבאה לאוויר העולם ועד ליישומה המלא בחוק חדלות פירעון החדש. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationספר אשר גרוניס
Editorsקרן אזולאי, אהרן ברק, רון גולדשטיין, קרן וינשל-מרגל, גלעד לובינסקי, שלמה לוין, אליעזר ריבלין, אשר גרוניס
Place of Publicationצפרירים
Publisherנבו
Pages723-753
Number of pages31
ISBN (Print)97896544222475
StatePublished - 2023

IHP Publications

  • ihp
  • Bailiffs
  • Bankruptcy
  • Bankruptcy -- Israel
  • Debt
  • Debtor and creditor
  • Prozbul
  • Receivers

Cite this