שמות העופות האסורים בויקרא יא ובדברים יד בתרגום האיטלקי-היהודי לתורה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Cite this