שמואל דוד לוצאטו עורכת וממפתחת: ביקורתיות מתונה בפירוש המקרא

שמואל ורגון, שרה בפרידלנד בן ארזה (Editor)

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

"שמואל דוד לוצאטו - שד"ל (1800-1865) - נחשב לראשון הפרשנים היהודים המודרניים. פרשנותו המיוסדת על המסורת היהודית ועל אמונה בקדושת המקרא מהווה מעין מיזוג של הפרשנות היהודית הקלסית, הפרשנות הביקורתית והפרשנות העברית החדשה. הפרשנות היהודית הענפה של קודמיו הייתה מוכרת לשד"ל על בורייה, וכן התמצא היטב בפרשנות הביקורתית הנוצרית, העריך אותה ואף הִרבה לצטט ממנה, עם שהסתייג מביקורתיות היתר שלה. בחינתם של פירושיו למקרא ושל כתביו הפזורים, מאמריו ואיגרותיו, שמרביתם קובצו ופורסמו בבמות שונות, מאפשרת לשרטט את דרכו הביקורתית של שד"ל הנדונה בספר זה. לאחר סקירת קורות חייו, פעילותו המדעית בפרשנות המקרא, רִקעו ההיסטורי ותיאור דרכו העקרונית בפרשנות המקרא, מתוארות התמודדויותיו של שד"ל עם נושאים מתחום הביקורת הנמוכה (ביקורת הנוסח העיצורי) לתורה, לנביאים ולכתובים. בירור טיבו של הנוסח ובדיקה שמא חלו בו שינויים במהלך מסירתו הארוכה הם חובה המוטלת על פרשן החותר לפרש את המקרא בדרך הפשט. נושא זה, התופס מקום נכבד בספר, מצביע על ייחודו של שד"ל כחלוץ חוקרי המקרא היהודים ועל תרומתו ליישוב בעיות בנוסח המקרא, כמו תיקון סופרים, קרי וכתיב, ניקוד וטעמים, הנוסח השומרוני ונוסח תרגום השבעים.
Original languageHebrew
Place of Publicationרמת-גן
Publisherהוצאת אוניברסיטת בר אילן
Number of pages530
ISBN (Print)9789652264206
StatePublished - 2013

Publication series

Nameפרסומי המכון לפרשנות המקרא היהודית : מקורות ומחקרים ; יד
Publisherאוניברסיטת בר-אילן

Cite this