"שלמא לילתא": האם איסור קול אישה מוזכר בבבלי קידושין ע ע"א-ע"ב?

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

דברי האמורא שמואל "קול באשה ערוה" מובאים בשני התלמודים בהקשרים שונים: בבבלי ברכות כד ע"א ובירושלמי חלה ב ג. הביטוי מופיע בקשר לחשיפת חלקי גוף ודיון בהגדרת חשיפות אלו כ"ערוה". המאמר עוסק בסוגיה אחרת בבבלי, שגם בה הובאה הממרא של שמואל "קול באשה ערוה" במקצת עדי הנוסח. מדובר בסיפור ארוך העוסק בעימות בין רב יהודה לרב נחמן בקשר לנידוי של אדם מנהרדע שביזה את רב יהודה בפומפדיתא. לאזכור זה של הממרה יש חשיבות מיוחדת, שהרי ברור לפי ההקשר שהכוונה לקול הדיבור של האישה ולאו דווקא לקולה כשהיא שרה כפי שרבים פרשו את הממרא הלכה למעשה. כפי שנראה מהמשך המאמר, הסוגיה המקורית בקידושין לא כללה את הממרא של שמואל על קול אישה וממרה זו נתווספה לסיפור בידי גרסנים בבליים, על פי ברכות כד ע"א, כדי לעבות את העלילה ולדגיש את הזיקה של רב יהודה לתורתו של שמואל. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)121-131
Number of pages11
Journalסידרא: כתב-עת לחקר ספרות התורה שבעל-פה
Volume30
StatePublished - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • Criticism, Textual
  • Talmud Bavli -- Kiddushin
  • Women in Judaism

Cite this