"שלוש שנים למדת להחזיר ספר למדף?" ספרני בתי-ספר, ספריות ציבוריות וספריות אקדמיות: תפיסת הדימוי העצמי-פרופסיונלי בזיקה לסטטוס החברתי של מקצוע הספרנות/מידענות

נועה אהרוני, אילת אילון

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במחקר זה נבדקה תפיסתם של הספרנים את הדימוי העצמי-פרופסיונלי שלהם וכיצד הם תופסים את הדימוי הפרופסיונלי של ספרנים בספריות בתי ספר, בספריות ציבוריות ובספריות אקדמיות. המחקר נערך על פי הפרדיגמה האיכותנית והתבצע באמצעות שימוש בשאלון עומק מובנה למחצה תוך התאמת השאלות לסוג הספרייה. במחקר השתתפו עשרים ושבע ספרניות – תשע מכל סוג ספרייה. הממצא החשוב ביותר הוא שלספרניות יש מנגנון מדרּוג כדי לבסס את מעמדן הפרופסיונלי בכל אחת מן הקטגוריות שנבחנו: מידת השימוש בטכנולוגיות מידע, השיוך לסוג הספרייה ותפיסת שדה הספרנות. תוצאות המחקר מלמדות כי כדי לקדם תהליכי פרופסיונליזציה בשדה ובמטרה לגרום למוביליות פרופסיונלית, יש ליצור תנאים להתפתחותן הפרופסיונלית של הספרניות מכל הקבוצות. עוד עולה מן המחקר הצורך באגודה מקצועית חזקה של ספרני ישראל, אשר תדאג לאינטרסים של הספריות ושל הספרנים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Number of pages25
Journalמידעת
Volume16 (דצמבר 2020)
StatePublished - 2020

Keywords

 • בורדיה, פיר -- 1930-2002
 • Bourdieu, Pierre -- 1930-2002
 • ספרנים
 • ספרנות ומידענות
 • דימוי עצמי
 • טכנולוגיית המידע
 • זהות מקצועית
 • תפיסת תפקיד מקצועי
 • מעמד מקצועי -- ספרנים
 • דימוי (פסיכולוגיה)
 • מקצועות ומקצוענות
 • תדמית
 • אוספים דיגיטליים בספריות
 • ספריות בתי ספר
 • ספריות ציבוריות
 • ספריות אקדמיות
 • סמני שיח
 • חקר השיח
 • Imagery (Psychology)
 • Self-perception
 • Information technology
 • Librarians
 • Discourse analysis
 • Discourse markers
 • Academic libraries
 • Public libraries
 • School libraries
 • Professions

IHP Publications

 • ihp
 • ספרנים
 • Librarians
 • ספרנות ומידענות
 • דימוי עצמי
 • Self-perception
 • טכנולוגיית המידע
 • Information technology
 • זהות מקצועית
 • תפיסת תפקיד מקצועי
 • מעמד מקצועי -- ספרנים
 • דימוי (פסיכולוגיה)
 • Imagery (Psychology)
 • מקצועות ומקצוענות
 • Professions
 • בורדיה, פיר -- 1930-2002
 • Bourdieu, Pierre -- 1930-2002
 • תדמית
 • אוספים דיגיטליים בספריות
 • ספריות בתי ספר
 • School libraries
 • ספריות ציבוריות
 • Public libraries
 • ספריות אקדמיות
 • Academic libraries
 • סמני שיח
 • Discourse markers
 • חקר השיח
 • Discourse analysis

Cite this