שלבי חיבורו של ספר שמואל, מבנהו הספרותי, מגמותיו וערכו כמקור היסטורי

משה גרסיאל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

ספר שמואל מתאר תקופת מעבר בתולדות ישראל: מתקופת השופטים המיוצגת בספר על-ידי אחרוני השופטים עלי ושמואל, לתקופת המלוכה המיוצגת על-ידי ראשוני המלכים שאול ודוד. לספר זה יש ערך היסטורי וספרותי, אידיאי ותיאולוגי. כדי להעריך ביתר עמקות וביתר דיוק ערכים אלה ראוי לשוב ולבחון את הדעות השונות, שעניינן שלבי חיבורו של הספר, מבנהו הספרותי והאידיאולוגי ודרכם של המחברים והעורכים בהצגת האירועים המתוארים בו. בחינות כאלה ננקטו חלקית כבר בפרשנות הקדומה, ואחר כך בפרשנות המסורתית של ימי הביניים, וחזרו ונערכו בהיקף רחב מנקודות תצפית אחרות ובכמה כלי מחקר בפרשנות הספר ובמחקרו המודרניים. בשני העשורים האחרונים חזר והתעורר ויכוח חריף בדבר ערכו ההיסטורי של הספר לאור הממצאים הארכיאולגיים. המאמר סוקר את עיקרי הדעות ומשלב תפיסות שהוצעו גם בעבר עם תפיסות חדשות המוצעות על ידי המחבר. תפיסות חדשות אלה יקנו אמינות למקור מקראי זה בבואנו לבחון תקופות היסטוריות כמו המעבר מחברה שבטית למלוכה בראשות שאול והקמת ממלכת דוד הממוסדת, שבירתה ירושלים.
Original languageHebrew
Pages (from-to)21-69
Number of pages49
Journalבית מקרא
Volume54
Issue numberב
StatePublished - 2009

IHP Publications

  • ihp
  • Bible -- Hemeneutics
  • Bible -- Historiography
  • Bible -- Samuel
  • Bible as literature
  • Eretz Israel -- Antiquities, Biblical
  • Kings and rulers in the Bible

Cite this