שכר מנכ"לים בישראל והקשר שלו לבעלות ולביצועים של הפירמה

רונן ברק, בני לאוטרבך, שמואל כהן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מחברי המאמר בוחנים, לראשונה בישראל במדגם אורך ("נתוני פאנל"), את יחסי הגומלין בין גובה שכר המנכ"ל, רגישות שכרו לביצועים, מאפייני הפירמה ומבנה הבעלות והשליטה בחברה. המדגם כולל את כל החברות הישראליות שנסחרו בבורסה בת"א בשנים 2001-1994 ושלאורך כל התקופה לא התחלף בהן המנכ"ל ולא השתנה מבנה השליטה. סך הכל במדגם 124 חברות (992 תצפיות שנתיות). מחברי המאמר מוצאים ששכרו של המנכ"ל רגיש בעיקר, וברמת מובהקות גבוהה, לביצועי המניות של החברה. לעומת זאת רגישות שכר המנכ"ל לרווח נקי או לתשואה על ההון של החברה מוגבלת ואיננה מובהקת. כמשבחינים בין משתני הבעלות, נמצא כי כאשר יתר הגורמים שווים, שכרו של מנכ"ל-בעלים שונה באופן מובהק משכרו של מנכ"ל שכיר. בנוסף, רגישות השכר לביצועים של מנכ"ל שכיר גבוהה מזו של מנכ"ל-בעלים, אם כי באופן בלתי מובהק. לבסוף, נמצאה עדות מסוימת לכך ששכרו של מנכ"ל בעלים בחברה משפחתית ורגישות שכרו לביצועים גבוהים מהשכר ורגישות השכר לביצועים של מנכ"ל-בעלים בחברה הנשלטת על ידי מספר שותפים עסקיים. Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Journalרבעון לכלכלה
StatePublished - 2007

IHP Publications

  • ihp
  • Chief executive officers
  • Corporate governance
  • Executives -- Salaries, etc

Cite this