שיקול הדעת השיפוטי בהטלת צווי פיקוח על עברייני מין

ענת משיח, שרה בן דוד

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מחקר זה בחן את השיקולים המנחים את בתי המשפט בבואם להטיל צו פיקוח על עבריין המין מכוח חוק הפיקוח על עברייני מין, ואת מידת שיקול הדעת של השופט. המחקר התבסס על "התאוריה התועלתנית", המהווה בסיס תאורטי לחוק הפיקוח, וכן על התיאוריה של "הקרימינולוגיה הביקורתית" ועל "הקרימינולוגיה החיובית". מניתוח תוכנם של 40 צווים עלו הממצאים האלה: באשר לאופן הפעלת שיקול הדעת, נחשפו פערי ידע בין השופטים לבין עצמם, וכן פערים בין השפה המשפטית לשפה הקלינית. נמצא שהדיון בפן הקליני הוא אינטואיטיבי, חסר ביסוס עיוני, עם משקל מכריע להערכת המסוכנות. במישור המשפטי בלט השיקול המניעתי, כאשר ההיבט השיקומי עדיין לא בא לידי ביטוי. בנוסף נמצא, כי לרוב לא ניתנה הנמקה שתוכל ללמד על אופן הבניית שיקול הדעת. באשר להפעלת שיקול הדעת ניכרת מגמה מצמצמת: השופטים קיבלו את כל הבקשות לצווים, ונעתרו לרוב לבקשות של גורמי האכיפה במלואן, כמעט ללא התערבות בתנאי הפיקוח. שיקול דעת רחב יותר הופעל בנוגע למשך הפיקוח. הביקורת על חוק הפיקוח נוקבת במיוחד בשל הכוח הרב שניתן לממסד: בתי המשפט ומעריכי המסוכנות. במחקר זה מוצע מבט רחב על הסוגיות המשפטיות, תוך שימת לב לערכי זכויות האדם וזכויות הפרט. מומלץ לשפר את הכשרת השופטים בתחום; לקצר את תקופות הפיקוח; להשתמש שימוש מושכל בחוק למטרות שיקומיות באמצעות השחרור המוקדם, הפיקוח של יחידת הפיקוח, או התכניות לשיקום מונע. כמו כן מומלץ לערוך מחקר המשך שיבחן אם חלו שינויים בנוגע לשיקולים שנמצאו במחקר זה, ואם כניסתו של פרק השיקום לתוקף משפיעה על הוצאת הצווים ובאיזה אופן. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)105-138
Number of pages34
Journalקרימינולוגיה ישראלית
Volumeד
StatePublished - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • Criminals -- Rehabilitation
  • Judicial discretion
  • Proportionality in law
  • Punishment
  • Recidivism
  • Sex offenders
  • Sex offenders -- Legal status, laws, etc -- Israel

Cite this