שינויים במשמעותה של שייכות: התמקמותן של נשים ערביות-פלסטיניות בשוק התעסוקה בישראל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

66 Downloads (Pure)

Abstract

דיונים בשיעורי ההשתתפות הנמוכים יחסית של נשים ערביות-פלסטיניות בשוק העבודה בישראל מדגישים לעיתים קרובות את הפיקוח החברתי, המאלץ נשים למצוא תעסוקה סביב מקום מגוריהן. דיונים אלה מניחים שמתקיים שיתוף פעולה של נשים עם קהילותיהם, מבלי לקחת בחשבון את מגוון העמדות האפשריות של משא ומתן שנשים נוקטות בכדי לשפר את נגישותן למשאבים. במאמר הנוכחי, נתמקד בתהליכי ההתמקמות של נשים ערביות-פלסטיניות בישראל מול מעגלי השייכות שלהן, באופן הבוחן את תהליכי חציית הגבולות הלאומיים-המרחביים-והמגדריים שהן עורכות על מנת להרחיב את מבנה ההזדמנויות הנגיש להן. באמצעות ראיונות שערכנו עם נשים אלה אנו ממפות שתי תבניות של מאבקי מגדר/מעמד/אתנו-לאומיות, המאפשרות דיון ביחסיהן המשפחתיים ובהתמקמותן בשוק התעסוקה בישראל,כפי שאלו באים לידי ביטוי על הרצף שבין הדרה והכלה, בין תמיכה ופיקוח חברתי. אנת'יאס מציעה לבחון את מאבקיהן של נשים להרחבת מבנה ההזדמנויות הנגיש להן. תהליכי ההתמקמות שלהן מול מרחבים המציעים להם שייכות וכאלה המסמנים להם העדר-שייכות, הם הדורשים ניתוח, לדעתה. בעקבותיה, מחקרנו מעלה מנעד של מאבקים מול קהילות השייכות ומול מבנה הזדמנויות התעסוקה. זאת במאמץ לאתגר שייכות והעדר-שייכות ולהרחיב את השליטה במשאבים חומריים. מנעד זה מאפשר דיון בתהליכי חציית גבולות שנשים עורכות, כשבכל אחד מאלו עולים חסמים ייחודיים לעיסוקיהן של נשים. יכולת ההתמודדות עם החסמים עולה כתלויה בנכונותן לפרוץ גבולות ולאתגר את מבנה ההזדמנויות. כשאלו מתקיימות מתחזקת היכולת לבסס עצמאות כלכלית כמו גם להתרחק מהפיקוח החברתי בקהילות המוצא או להישאר תלויות בו. הממצאים מאפשרים לדייק את פרקטיקות המדיניות המכוונות כיום לחיזוק השתתפותן של נשים בחברה הערבית-פלסטינית בישראל בשוק העבודה, תוך דגש על יצירת מענים לנשים במיקומים מובחנים בתחומים שונים (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)1-32
Number of pages32
Journalמגדר
Volume8
StatePublished - 2021

IHP Publications

  • ihp
  • Affiliation (Psychology)
  • Boundaries (Philosophy)
  • Commuting
  • Sex
  • Women employees
  • Women, Arab
  • Women, Palestinian Arab

Cite this