שיבת פליטים פלסטינים לתחומי מדינת ישראל

גביזון, רות

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

התביעה הפלסטינית לשיבת הפליטים הפלסטינים וצאצאיהם לתחומי מדינת ישראל היא אחת הסוגיות הקשות ביותר שעמן יש להתמודד בבואנו ליישב את הסכסוך הישראלי-פלסטיני. מהי עמדת המשפט הבינלאומי לגבי הטענה שלפיה לפליטים ולצאצאיהם מוקנית זכות משפטית לשוב לתחומי מדינת ישראל? הספר עוסק בשלושה נושאים עיקריים: (א). סקירת הרקע העובדתי להיווצרות בעיית הפליטים הפלסטינים ועמידה על אופן ניהולה הייחודי; (ב). ניתוח עמדת המשפט הבינלאומי לגבי טענת הפלסטינים לזכות שיבה למדינת ישראל; (ג). בחינת נוהג המדינות והקהילה הבינלאומית בשאלת שיבת פליטים לאזורי סכסוך אתני. באמצעות ניתוח מקורות המשפט הבינלאומי מגיעות המחברות למסקנה כי המקורות הללו אינם מבססים זכות משפטית לפליטים הפלסטינים לשוב למדינת ישראל. קוראי החוברת יווכחו לדעת ששיבה בדרך כלל אינה הפתרון המעשי והמומלץ ליישוב סכסוכים אתניים, והם יתוודעו אל הסכנה הטמונה בשיבה המונית של פליטים לתחומי מדינת ישראל בכל הנוגע למימוש זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית ולקיום יציב ומשגשג בישראל.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמרכז מציל"ה למחשבה ציונית, יהודית, ליברלית והומניסטית
StatePublished - 2010

Cite this