שביעות רצון ושחיקה נפשית בקרב מתנדבות בתקופת אמצע החיים והבגרות המאוחרת - גישה אקולוגית

ליאת קוליק, איל קלונובר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בהתבסס על הגישה האקולוגית של ברונפנברנר לחקר הסתגלות האדם לסביבתו, בחן המחקר תגובות לפעילות התנדבותית בתחום הרווחה (שחיקה נפשית ושביעות רצון) בקרב נשים המצויות בתקופות אמצע החיים והבגרות המאוחרת. משתני המחקר במערכות האקולוגיות השונות הצליחו להסביר במידה טובה את שביעות הרצון של המתנדבות, ופחות מכך את תחושת השחיקה הנפשית מהפעילות ההתנדבותית. בהסבר לשביעות הרצון מההתנדבות בולטת בייחוד תרומתם של משתני המערכת האונטוגנית, תחושת ההעצמה בהתנדבות והמניעים להתנדבות. תרומה משמעותית בהסבר לשביעות הרצון מההתנדבות נמצאה גם לתמיכת המשפחה של המתנדבות בפעילות ההתנדבותית. השחיקה הנפשית מהפעילות ההתנדבותית מוסברת בעיקר על ידי אינטראקציות בין מספר משתנים השייכים למערכות האקולוגיות השונות. בהתבסס על ממצאי המחקר, מוצעות המלצות יישומיות לאנשי המקצוע ולגורמים המפעילים מתנדבים.
Original languageHebrew
Pages (from-to)45-75
Number of pages31
Journalסוגיות חברתיות בישראל: כתב עת לנושאי חברה
Volume3
StatePublished - 2007

IHP Publications

  • ihp
  • Burn out (Psychology)
  • Content (Psychology)
  • Middle age
  • Power (Social sciences)
  • Retirement age
  • Satisfaction
  • Voluntarism

Cite this