שאלת ההשתכנזות במעמד הבינוני המזרחי - לקראת תאוריה של "דריכות אתנית"

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

במאמר זה אנו מבקשים להמשיך בתיאור ובתאוריה של השתכנזות, ולדון בה בהתייחס אל הבניות הזהות האתניות המתחדשות נוכח ההיטמעות של מזרחים במעמד הבינוני בישראל. במאמר זה נדגיש את הנוכחות של הממד האתני בתהליך המוביליות המזרחית, על ידי הטלת אור על הדריכות הכרוכה בתהליך המעברי הזה. נטען כי המקום שממנו המזרחי המובילי בא - המעמד, הגאוגרפיה, המוצא, שם המשפחה החדש - והתמקמותו הנתפסת כפריכה, אם בעיניו ואם בעיני הסביבה האתנית והמעמדית החדשה שבה הוא מתנהל, תמיד משמשים מקור לדריכות, לחוסר מנוחה ולהתנהלות דו משמעית בכל הנוגע למרכיבי הזהות/זיהוי האתניים. דריכות זו יכולה לשקף "מבוכות מעמדיות", אולם בעיקרה היא מחדשת ומתחזקת את המרכיב האתני בזהות המעמדית החדשה. במלים אחרות, הדריכות מלמדת אותנו עד כמה האתניות נוכחת בתהליך המוביליות. המוביליות היא אכן תהליך מעמדי אבל המרכיב האתני אינו נמחק והוא בולט דווקא בניסיונות להסוות אותו. המאמר מבקש להסביר את מרכיב הדריכות, וטוען שהדריכות האתנית מייצרת שורה של פרקטיקות תרבותיות, התנהגותיות ופוליטיות. נדגים את מרכיב הדריכות כפי שהוא בא לביטוי בייצוגים רפלקטיביים שונים לתהליך המוביליות המעמדית של מזרחים, אם בתחומי השיח האקדמי, אם בהתייחסויות פובליציסטיות, ואם ביצירות ספרותיות ואף ליריות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationההד המזרחי במרכז הישראלי (קובץ בעריכת גיא אבוטבול-זלינגר)
Place of Publicationירושלים
Publisherכרמל
Pages21-44
Number of pages24
ISBN (Print)9789657805503
StatePublished - 2022

IHP Publications

 • ihp
 • Ashkenazim
 • Ethnic groups
 • Ethnic identity
 • Middle class
 • Mizrahim
 • Social mobility
 • אשכנזים
 • זהות אתנית
 • מעמד הביניים
 • ניידות חברתית
 • עדות המזרח
 • קבוצות אתניות

Cite this