רשמי מבקרים וממשקי תגובה בשני מוזיאונים של היסטוריה: זמינויות נרטיביות ומחוות סגירה בפלורידה ובירושלים

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר עוסק במוזיאונים כמוסדות נרטיביים ובאופן שבו המבקרים מגיבים ל"סיפור" שהמוזיאונים מבקשים לספר. הפרק מתבסס על השוואת ספרי מבקרים במוזיאון גבעת התחמושת בירושלים ובמוזיאון השואה בפלורידה, ועומד על האופנים הדומים והשונים שבהם מְתמצתים המבקרים הישראלים והאמריקאים את חוויותיהם. למוזיאונים — במיוחד כמו השניים הנדונים כאן — הילה של קדושה; ובמציאות הישראלית, אתרים מקודשים של הדת המסורתית–עממית (כמו קברי קדושים) ושל דת הלאום (כמו גבעת התחמושת והר הזיכרון) נשזרים בַּגיאוגרפיה הקדושה בדרכים שונות ולעיתים מפתיעות.
Original languageHebrew
Title of host publicationעל מלאכים, שדים, ובני אדם (קובץ בעריכת אנדרה לוי)
Place of Publicationתל אביב
Publisherרסלינג
Pages289-334
Number of pages46
StatePublished - 2022

IHP Publications

  • ihp
  • Audiences
  • Experience
  • Giv'at ha-Tahmoshet (Jerusalem, Israel)
  • Museums
  • Narration (Rhetoric)
  • Public opinion

Cite this