רמת ניצני האוריינות של ילדים לאימהות קלינאיות תקשורת לעומת ילדים לאימהות בעלות מקצועות אחרים

בת ציון ברלוי, עפרה קורת

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

ניצני קריאה של הילד בגיל הרך הם בסיס איתן לרכישת קרוא וכתוב בבית הספר. קלינאיות תקשורת שעובדות עם ילדי גן, עוסקות באבחון וקידום ילדים בתחומים אלה. על פי הספרות קיים קשר בין השכלת האם ומקצועה לבין ההישגים האקדמיים של ילדה. עם זאת, מחקר מועט בחן את הקשר בין המקצוע המסוים של האם לבין הישגי הילד , ולא נבחן הקשר בין אימהות שהן קלינאיות תקשורת לבין רמת ניצני האוריינות של ילדן בגיל הגן. במחקר בדקנו (א) האם יימצא הבדל בין רמת ניצני האוריינות של ילדים לאימהות קלינאיות תקשורת בהשוואה לילדים לאימהות משכילות מתחום מקצועי אחר? (ב) האם יימצא קשר בין הגיל והמגדר של הילדים לבין רמת ניצני האוריינות של הילד? (ג) עד כמהמקצוע האם, גיל הילד והמגדר שלו תורם להתפתחות ניצני האוריינות? במחקר השתתפו 60 ילדים בגילאי 5-6 שנים ואימהותיהם. שלושים מהאימהות היו קלינאיות תקשורת ו- 30 היו אימהות משכילות, שאינן עובדות בתחומי הטיפול והחינוך. רמת ניצני האוריינות של הילדים נבדקה בעזרת המבחנים: הכרת שמות אותיות, קשר אות-צליל, מודעות פונולוגית, וניצני זיהוי מילים. נמצא כי רמת ניצני האוריינות של הילדים לאימהות קלינאיות תקשורת גבוהה מזה של הילדים לאימהות ממקצועות אחרים (קבוצת הביקורת). בנוסף, התרומה המשמעותית הגדולה ביותר לניצני האוריינות של הילד הייתה לגילו ולאחר מכן למקצוע האם. גיל האימהות ורמת השכלתן לא תרמו לרמת ניצני האוריינות של הילד. תוצאות המחקר מדגישות את משמעות מקצוע האם לגבי התפתחות ניצני האוריינות של ילדן. בדיון מועלה החשיבות של הדרכת הורים, כמנוף לטיפוח ניצני האוריינות של הילד באוכלוסיה כולה, גם בקרב הורים משכילים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)98-122
Journalאוריינות ושפה
StatePublished - 2022

IHP Publications

  • ihp
  • Age
  • Early childhood education
  • Literacy
  • Mother and child
  • Physical education for children
  • Preschool children
  • Professions
  • Sex
  • Speech therapists

Cite this