ריבוי תפקידים, קונפליקט תפקידים ותחושת משמעות בחיים בקרב הורים עובדים

ליאת קוליק, שגית לוין, גבי ליברמן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מטרתו העיקרית של המחקר הנוכחי הייתה לבחון את תרומת ריבוי התפקידים להסבר קונפליקט התפקידים בין המשפחה לעבודה ולתחושת המשמעות בחיים על פי מידת שביעות הרצון מהתפקידים. הבחנו בין שלושה סוגים של תפקידים: תפקידים אשר מידת שביעות הרצון מהם גבוהה, תפקידים אשר מידת שביעות הרצון מהם נמוכה ותפקידים אשר מידת שביעות הרצון מהם בינונית. מחקרים אחרים בחנו את הקשר בין ריבוי תפקידים לבין מדדי רווחה נפשית, ואילו המחקר הנוכחי בוחן את הקשר בין מידת שביעות הרצון מהתפקידים לבין תחושת המשמעות בחיים בקרב הורים עובדים, ומכאן חשיבותו. המדגם כלל 616 גברים ונשים שהם הורים עובדים בטווח גילים רחב. הממצאים מצביעים על קשר ישיר בין ריבוי תפקידים אשר מידת שביעות הרצון מהם גבוהה לבין תחושת המשמעות בחיים, וגם על קשר עקיף המתווך על ידי עוצמת קונפליקט התפקידים. ריבוי תפקידים שמידת שביעות הרצון מהם בינונית נמצא תורם להתעצמות קונפליקט התפקידים ולהפתחתת תחושת המשמעות בחיים. לעומת זאת, התרומה של ריבוי התפקידים אשר מידת הרצון מהם נמוכה להסבר עוצמת קונפליקט התפקידים ותחושת המשמעות בחיים נמצאה שולית. עוד נמצא כי גברים חווים את עוצמת קונפליקט התפקידים עבודה - משפחה במידה רבה יותר מנשים. באשר לפרספקטיבות התיאורטיות שעמדו בבסיס המחקר - חוויה של מתח או העשרה בעת ריבוי תפקידים - אפשר לטעון להעשרה רק בעת מילוי תפקידים אשר מידת שביעות הרצון מהם גבוהה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)285-315
Number of pages31
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volumeל"ז
Issue number2
StatePublished - 2017

IHP Publications

  • ihp
  • Content (Psychology)
  • Families
  • Meaning (Psychology)
  • Parents
  • Satisfaction
  • Work and family

Cite this