ריבוי תפקידים, קונפליקטים תפקידים ותחושת דחק בקרב אימהות עובדות

ליאת קוליק, גבי ליברמן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחקר בחן אם קיים קשר בין מספר תפקידיה של האישה לבין תחושת הדחק שלה במשפחה ותחושת הדחק שלה בעבודה. תחושת קונפליקט התפקידים מסוג בית-עבודה (דרישות הבית הגולשות אל תחום העבודה) ומסוג עבודה-בית (דרישות העבודה הגולשות אל תחום הבית) נבחנה כמשתנה המתווך בין מספר תפקידיה של האישה לבין תחושת הדחק שהיא חווה. נוסף על כך, נבחנה תרומתם של משאבים אישיים (רמת ההכנסה, מצב הבריאות וההשכלה) ושל משאב התמיכה החברתית כדי להסביר את תחושת הדחק בקרב הנשים. המחקר התבסס על מדגם של 227 אימהות עובדות, וממצאיו מלמדים שריבוי תפקידיה של האישה אמנם קשור בקשר שלילי לתחושת הדחק בעבודה, אך אינו קשור לתחושת הדחק שלה במשפחה. כצפוי, קונפליקט התפקידים הוא משתנה מתווך בין מספר התפקידים לבין תחושת הדחק של האישה בעבודה. כמו כן, נמצא שהתמיכה החברתית תורמת תרומה ישירה להסבר תחושת הדחק של האישה בתחום המשפחה ובתחום העבודה, ונמצאו קשרים מסוימים בין המשאבים האישיים לבין תחושת קונפליקט התפקידים ותחושת הדחק. מסקנת המחקר היא כי בניגוד למצופה, לריבוי התפקידים של אימהות עובדות יש תרומה מיטיבה המפחיתה את תחושת הדחק שלהן. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)180-215
Number of pages36
Journalמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
Volume50
Issue number3
StatePublished - 2016

IHP Publications

  • ihp
  • Families
  • Job stress
  • Mothers
  • Quarreling
  • Social networks
  • Stress (Psychology)
  • Women employees
  • Work and family
  • Working mothers

Cite this