ריבוי עברות: אתגרים והצעת פתרונות לאור עקרון ההלימה

נתנאל דגן, רות קנאי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

מאמר זה עוסק בניסיון למצוא פתרון ראוי יותר לבעיה קשה המעוררת אתגר עיוני ומעשי – ענישה בריבוי עבירות. האתגר העיוני ממוקד בהצדקות לעונש כולל בהתאם לעיקרון ההלימה. עונש כולל מוצדק הן משיקולים תועלתניים (שיקום) והן משיקולי גמול (הימנעות משבירת הנאשם; חסכנות בענישה; שמירה על מידתיות אורדינלית; ביטוי לכך שהעבירות בוצעו תוך דחף עברייני אחד ועוד). האתגר המעשי ממוקד במציאת האיזון הראוי בין שמירה מהותית על עיקרון ההלימה ומתן עונש כולל ובין הרצון לאפשר הטלת עונש הנותן ביטוי לחומרה הגלומה בכל העבירות. שיטות משפט שונות מסדירות את הנושא בדרכים שונות (למשל, באמצעות הוראות לחפיפה או הצטברות או עונש אחד למכלול העבירות) ותוך הבחנה בין מצבים שונים (אירוע אחד או מספר אירועים, מספר הקורבנות, סוג העבירה ותוך מתן מעמד מיוחד לעבירה החמורה ביותר). המשותף לאלו הוא מגמה למנוע ענישה מחמירה מדי. המאמר בוחן את את סעיף 40יג ביישומו הראשוני בפסיקה. הוא מראה את הקשיים המתעוררים ואת המבחנים השונים שפותחו על מנת ליצוק תוכן מוגדר למסלולים השונים שמביא עמו הסעיף ולהבחין בין מצבים משפטיים ועובדתיים שונים. המאמר מבקש להציע פתרון למקרים בהם נעברו עבירות דומות לאורך תקופה ממושכת. השאיפה לשמור על עונש הולם כמו גם הניסיון מהמשפט המשווה מלמדים שיש מקום לקבוע הוראה מיוחדת לעבירות דומות החוזרות ונשנות לאורך תקופה. מקרים אלו נכנסים לגדרי סעיף 40יג(ב) לחוק, אולם בפועל בתי המשפט נוהגים במקרים רבים לקבוע מתחם אחד של עונש הולם לכל האירועים ולקבוע עונש כולל (לפי סעיף 40יג(א)) תוך הרחבה של המונח אירוע מעבר לראוי. לאור זאת, המאמר מציע לקבוע בחוק הוראה לפיה בריבוי עבירות דומות לאורך תקופת זמן המהוות מספר אירועים בית המשפט יקבע מתחם הולם אחד לכל האירועים. אולם לבית המשפט יהיה שיקול דעת לקבוע מתחם הולם לכל אירוע בנפרד. אם נקבעו מתחמים נפרדים של עונש הולם בית המשפט יהיה רשאי לגזור עונש נפרד לכל אירוע או עונש כולל לכל האירועים ולקבוע בהתאמה, אם גזר עונש נפרד לכל אירוע, את מידת החפיפה בין העונשים או הצטברותם.
Original languageHebrew
Title of host publicationספר אדמונד לוי
Subtitle of host publicationקובץ מאמרים לכבודו של השופט אדמונד לוי ע"ה
Editorsאוהד גורדון
Place of Publicationצפרירים
Publisherנבו
Pages656-613
Number of pages44
ISBN (Print)9789654421584
StatePublished - 2017

Cite this