'רווחי שואה': תביעות הפיצויים האישיים מגרמניה כמקור הכנסה בשנות החמישים והשישים

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageAmerican English
Pages (from-to)137-165
JournalIsrael
Volume15
StatePublished - 2009

Cite this