רווחה אישית של מורות חרדיות המלמדות בבתי ספר ממלכתיים-דתיים

Translated title of the contribution: The wellbeing of ultra-Orthodox teachers who teach in a state-religious school

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

לאחרונה חלה עלייה במספר המורות החרדיות המלמדות בבתי ספר ממלכתיים-דתיים (ממ"ד). השילוב בין עבודה תוך-מגזרית של נשים חרדיות להכוונתן לעסוק בהוראה יצר חוויה תעסוקתית. אחד הפתרונות לכך הוא הוראה של נשים חרדיות בממ"ד. בבתי הספר אלה המסגרת הערכית קרובה לזו הנהוגה בבתי ספר חרדיים, אולם נוצרים קונפליקטים ערכיים ופרקטיים הנובעים מהשונות התרבותית, דבר שעשוי להשפיע על רווחת המורות. רווחת המורה היא מוקד חשוב במחקר ובפרקטיקה, שכן היא מסייעת לשמור על מערך ההוראה, איכותו והישגי התלמידים. מורים שאינם חשים מועצמים ואינם שבעי רצון ממקום ההוראה, יחושו שחיקה גבוהה ויגרמו לתת-הישגיות של תלמידיהם. המחקר נערך במתודה משולבת. מטרת המחקר הכמותי הייתה להשוות בין שביעות הרצון ממקום העבודה, ההעצמה והשחיקה של מורות חרדיות המלמדות בממ"ד, לבין מאפייניהן של אלו המלמדות במסגרות חרדיות. 163 מורות חרדיות המלמדות בבתי ספר חרדיים ו-51 מורות המלמדות בממ"ד מילאו שאלונים שבחנו את תחושת השחיקה, את חושת ההעצמה ואת שביעות הרצון שלהן ממקום העבודה. במבחני t נמצא כי בקרב מורות חרדיות שלימדו בממ"ד, השתתפו שמונה מורות חרדיות שלימדו בבתי ספר אלה. המשתתפות הצביעו על השכר הראוי ועל הריחוק הקהילתי כעל גורמים חיוביים בעבודה בחינוך הממלכתי-דתי, לעומת גורם בעייתי שהתבטא בפער איגיאולוגי, הלכתי וחברתי. המחקר מעורר למודעות ולבחינה מעמיקה של הבדלים אלה וכן לצורך לבחון את השפעות תחושת הרווחה הנמוכה של מורות חרדיות המלמדות בבתי ספר ממלכתיים-דתיים, על הקהילה החרדית עצמה כמו גם על בתי הספר בחינוך הממלכתי-דתי. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionThe wellbeing of ultra-Orthodox teachers who teach in a state-religious school
Original languageHebrew
Pages (from-to)211-238
Number of pages28
Journalדפים
Volume75
StatePublished - 2021

IHP Publications

 • ihp
 • Burn out (Psychology)
 • Civilization
 • Culture
 • Jewish religious education -- Israel
 • Jewish women
 • Job satisfaction
 • Power (Social sciences)
 • Teachers
 • Teachers -- Job stress
 • Ultra-Orthodox Jews
 • Ultra-Orthodox Jews -- Education
 • Well-being

Cite this