קריטריון הקבלה: מערכת ביזורית מול מערכת ריכוזית

B. Ruth, S. Nitzan

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageAmerican English
Pages (from-to)337-350
JournalEconomic Quarterly
Volume44
StatePublished - 1997

Cite this