קומפוזיציות של זיכרון: על הפואטיקה המוסיקלית של תומס ברנהרד ואינגבורג בכמן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הסיפורת הגרמנית שנכתבה מאז 1945 אינה משוחררת משאלת עברה. ביטוי לכך מעניקות יצירות ספרות רבות המתייחסות לשאלות הרייך השלישי, מלחמת העולם השנייה והשמדת יהודי אירופה. ביטוי אחר נמצא במסגרת עבודות המחקר והביקורת. המאמר מבקש לדון בעניין זה בקשר ליצירתם של שני סופרים אוסטריים: אינגבורג בכמן ותומס ברנהרד. אלה הם מקרי מבחן של ספרות אוסטרית, השבה לעסוק בשאלת העבר הנאצי. פרספקטיבה זו נהנית ממורכבות נוספת הנוגעת לסוג מיוחד של תודעה היסטורית, שכן לאחר המלחמה פנתה החברה האוסטרית לטפל בעברה, וזאת על ידי שלילת הנאציזם ותפיסה עצמית של קורבן. המחברת מתמקדת בזיקה שבין מוסיקה ופאטיקת זיכרון בספרות זו, קרי: לאופני ההעתקה או השאלה של אמצעים מן המדיום המוסיקלי אל המדיום הספרותי. היא בוחנת שלושה היבטים של זיקה זו: שאילה אינטנסיבית של דימויים מוסיקליים ואריגתם לרשת אינטרטקסטואלית מכוננת משמעות, הדגשת מאפיינים פרוזודיים בלשון הספרות , כגון: מצלול, חריזה, ריתמוס ומשקל, ועיצוב צורות סיפר, האנלוגיות לצורות מוסיקליות
Original languageHebrew
Pages (from-to)363-388
Number of pages26
Journalדפים למחקר בספרות
Volume14-15
StatePublished - 2005

IHP Publications

 • ihp
 • Holocaust, Jewish (1939-1945)
 • Intertextuality
 • Music and literature
 • National socialism in literature
 • אינטרטקסטואליות
 • בכמן, אינגבורג
 • ברנהרד, תומס
 • נאציזם בספרות
 • ספרות ומוזיקה
 • שואה וזיכרון

Cite this