קולוניאליזם, לאומיות ומבט העומק: תובנות להבנת השאלה העדתית בעקבות 'אימת הקרנבל'

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

במאמר אני מציע התבוננות מורכבת על היחסים הבין-עדתיים בישראל, על בסיס הרחבה של שני מושגים שטבען ירון צור: הסדר הקולוניאלי והסדר הלאומי. הסדר הקולוניאלי, המוכר גם 'אוריינטליזם', מבטא לא רק את העליונות של בני אירופה על אלה שאינם בני אירופה, התקיימה גם בתוך העם היהודי וניכרה בעליונות שחשו יהודים אירופים על יהודים שאינם אירופים. השלבים באותו סולם באו לידי ביטוי בהייררכיה פנימית שהתקיימה גם בקרב יהודי אירופה וגם בקרב יהודי ארצות האסלאם על בסיס אותה קטגוריה: קרבה לתרבות האירופית. יהודים בארצות האסלאם, שעברו תהליכי התמערבות, אימצו את יחסם המתנשא של האירופים כלפי בני ארצם שטרם עברו אותם תהליכים. אדון כאן גם בהשפעה המנוגדת שהייתה לתנועה הציונית כיצרנית של סדר לאומי. הסדר הזה מדגיש את המשותף לבני הלאום, ומגמתו הייתה הפוכה לזו של הסדר הקולוניאלי שהציג את המפריד. טקסים מגוונים שנכתבו במרוצת הזמן הדגישו את ההיבט הזה ביחסים הבין-עדתיים. יחס הממסד הציוני והישראלי ליהודי ארצות האסלאם נבע ממגמות סותרות אלה. מדיניות כור ההיתוך, שהיוותה מרכיב דומיננטי בראשית ימי המדינה, הייתה תולדה של שני הלכי רוח מנוגדים אלה. להבדיל מהרושם שנוצר בדיעבד, כור ההיתוך התרבותי לא נתקל בהתנגדות מצד מרבית יוצאי ארצות האסלאם. הם ראו בחיוב את ההתמערבות, בין שהתרחשה בבגדאד ובקזבלנקה שהתחוללה בישראל. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationההיסטוריה הארוכה של המזרחים
Subtitle of host publicationכיוונים חדשים בחקר יהודי ארצות האסלאם
Editorsאביעד מורנו, נח גרבר, אסתר מאיר-גליצנשטיין, עופר שיף
Place of Publicationקריית שדה בוקר
Publisherמכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות
Pages186-210
Number of pages25
ISBN (Print) 9789655101379, 9789655101379
StatePublished - 2021

IHP Publications

 • ihp
 • Imperialism
 • Israel -- Ethnic relations
 • National characteristics, Israeli
 • Tsur, Yaron
 • Zionism
 • אימפריאליזם
 • זהות ישראלית
 • צור, ירון
 • ציונות
 • קיטוב עדתי

Cite this