קווי יסוד לדמותו העיצורית של הטקסט בכתבי יד מקראיים מימי הביניים.

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Cite this