קביעת קדימויות בין מטופלים בתנאים של מחסור חמור במשאבים - משלחת צה"ל להאיטי כמקרה מבחן

אפרת רם טיקטין

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

הדיון פותח בתיאור תפקידיו של בית חולים שדה, המציע סיוע הומניטרי בעת אסון ובסעיף א' מוצגים גם מחקרים אשר בחנו את מידת יעילותם של ביח"שים בעשור הראשון של המאה העשרים ואחת. בסעיף ב' מוצגים היעדים, המאפיינים ודרכי הפעולה של ביח"ש שהקים חיל הרפואה של צה"ל. סוגיות אתיות חשובות שהתעוררו בבית החולים, ונוגעות לקביעת קדימויות בין מטופלים ורמת הטיפול שיינתן לנפגעים מתוארות בסעיף ג'. בסעיף ד' עובר הדיון מהמישור המעשי למישור התיאורטי. עמדתו של דיויד יום, שעקרונות הצדק בטלים בנסיבות של מחסור חמור במשאבים פותחת את הדיון בשאלת טווח הצדק. סעיף ה' דן בבסיס האתי של טריאז'. נבחן בו המשקל היחסי של שיקולים שוויוניים ותועלתניים בקביעת קדימויות בין מטופלים ומוצע בו מודל תועלתני למצבי אסון במסגרות אזרחיות. בסעיך ו' המחברת טוענת כי אם המודל המוצע הוא לכל הפחות מתקבל על הדעת, הוא יכול לשמש הסבר תיאורטי-אתי לרוב ההחלטות שקיבלו מפקדי ביח"ש בקביעת קדימויות בין מטופלים. אין בכך לומר שלא ייתכנו הסברים חלופיים להחלטות שהתקבלו, ומכל מקום המחברת לא מנסה להתחקות אחריהם במאמר זה. במסגרת הדיון המחברת עוסקת גם בהחלטות שאינן עולות בקנה אחד עם הנחיות המודל המוצע. היא מנסה לברר מה היו השיקולים מאחורי אותן החלטות והאם יש לשיקולים אלו מקום בקביעת קדימויות בין מטופלים במצבים של חוסר חמור במשאבים. סעיף ז' חותם את הדיון, ובו נשאלת השאלה האם בשיגורו של ביח"ש לאזורי אסון, באופן הקמתו ובהחלטות שהתקבלו במהלך פעילותו ישנם מאפיינים ייחודיים שלפיהם יהיה אפשר לומר כי יש ביו-אתיקה כחול-לבן בקביעת קדימויות בין מטופלים בנסיבות של חוסר חמור במשאבים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationביו-אתיקה כחול לבן (קובץ בעריכת גיל סיגל)
Place of Publicationירושלים
Publisherמוסד ביאליק והקריה האקדמית אונו
Pages387-425
Number of pages39
ISBN (Print)9789655361629
StatePublished - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • Bioethics
  • Emergency medical services
  • Hospitals -- Emergency services
  • Medicine, Military
  • Triage (Medicine)

Cite this