צדק שלי, צדק שלך: פלורליזם משפטי בישראל

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

"משפט אחד יהיה לכם; כגר כאזרח יהיה" (ויקרא כד, כב). בפסוק המקראי מוצגת תביעה כפולה ברורה: ראשית, יש לחתור לכך ש"משפט אחד" יסדיר את חיינו. אנו מצווים לדחות מעלינו כל סוג של ריבוי נורמטיבי. שנית, המערכת הנורמטיבית האקסקלוסיבית אמורה לחול באופן שוויוני על כל בניה ובנותיה של החברה, ללא תלות בזיקות השייכות שלהם – "כגר כאזרח יהיה". דרישה עתיקה כפולה זו, המתייחסת במקורה למערכת הדתית של משפט התורה, מקובלת כיום בדמוקרטיות הליברליות בנוגע לחוק המדינה. האינטואיציה השכיחה במחוזותינו היא ש"שלטון החוק" משמעו תפיסה מוניסטית-צנטרליסטית של המשפט, השואפת לאחדות, לשלמות, להרמוניה ולקוהרנטיות נורמטיבית; יש לשמר את מעמדה של המדינה כמונופול, כיצרנית יחידה של נורמות, שיחולו באופן שווה ואחיד על כלל אזרחי המדינה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationצדק שלי, צדק שלך (קובץ)
Publisherמרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
Pages291-325
Number of pages35
StatePublished - 2010

IHP Publications

  • ihp
  • Administrative law
  • Civil law
  • Courts
  • Criminal law
  • Justice
  • Legal polycentricity
  • Public law
  • Religion and state

Cite this