"צדיק ורע לו רשע וטוב לו באור תפיסתו של יצחק אבן סהולה", לאות זיכרון - מחקרים בשירה העברית ובמורשת ישראל, ספר זיכרון לאהרן מירסקי, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, (2007), בעריכת אפרים חזן ויוסף יהלום, עמ' 331-307.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Original languageAmerican English
Title of host publication"צדיק ורע לו רשע וטוב לו באור תפיסתו של יצחק אבן סהולה", לאות זיכרון - מחקרים בשירה העברית ובמורשת ישראל, ספר זיכרון לאהרן מירסקי, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, (2007), בעריכת אפרים חזן ויוסף יהלום, עמ' 331-307.
EditorsR. Refael Vivante
PublisherNo matches for: BIU
StatePublished - 2007

Cite this