פתח דבר

Itamar Drori

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

"היצירות שלהלן הן לקט מפרי עטם של הסטודנטים בקורס השנתי 'קולות מזרחיים בספרות הישראלית במאה העשרים', תשפ"א, במחלקה לספרות עם ישראל שבאוניברסיטת בר אילן. מפאת אילוצי הקורונה,הקורס כולו התנהל מרחוק, דרך ממשק הזום. אף על פי כן, נוצר בו דיון חשוב ומשמעותי בין הנוכחים, על המשמעויות של זהות 'מזרחית' אז והיום בחברה הישראלית ּ (כולל מגעיה בקצוות עם אשכנזיות מחד ועםּ ערביות מאידך), ועל הדיאלוג המתנהל בחברה, בתרבות ובתוך הנפש פנימה, עם רכיביה השונים שלזהות זו." -- מפתח הדבר.
Original languageHebrew
Title of host publicationקולות מקדם
Subtitle of host publication מבחר מיצירותיהם של תלמידי הקורס קולות מזרחיים בספרות השיראלית במאה העשרים
Place of Publicationרמת גן
Publisher[המחלקה לספרות עם ישראל, אוניברסיטת בר אילן]
Pages4
StatePublished - 2021

Cite this