פתוחים לתוכן פתוח? בדיקת השקפותיהם של המורים בישראל לשימוש בויקיפדיה לצרכים חינוכיים

גדי אלון, יהודית בר אילן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המטרות העיקריות של המחקר הנוכחי היו לבדוק את יחסם של המורים בבתי הספר התיכוניים ובחטיבות הביניים ל"תוכן פתוח" בכלל ולויקיפדיה בפרט, את מידת נכונותם של המורים לאפשר לתלמידיהם להשתמש בתוכן פתוח לצרכי לימוד והאם וכיצד הם מדריכים את התלמידים לשימוש ולהערכה של חומרים כאלה. נערכו 51 ראיונות עם מורים המלמדים בחטיבות ביניים ובבתי ספר תיכוניים. המורים מודעים לעובדה שמרבית תלמידיהם משתמשים בויקיפדיה לצורך הכנת עבודותיהם. המורים עצמם משתמשים בויקיפדיה לצרכים שונים ורובם חושבים שניתן להשתמש בויקיפדיה לצרכים חינוכיים. המורים אינם מפעילים כללים ברורים ומובנים כדי להעריך את טיב המידע ואמינותו. אין הוראה מסודרת לנושא הערכת טיב מידע בכלל וטיב מידע שמקורו ב"תוכן פתוח" בפרט. תקוות המחברים היא שהמחקר יתרום להגברת המודעות של השימוש ב"תוכן פתוח" לצרכים חינוכיים בישראל ויאיר את הצורך המיידי בהתוויית תוכנית לימודים מסודרת לנושא הערכת טיב המידע הן של תכנים מסורתיים והן של תכנים שמקורם באתרי תוכן פתוח.
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages1-7
Number of pages7
StatePublished - 2012

IHP Publications

  • ihp
  • Attitude (Psychology)
  • Electronic information resources
  • Internet searching
  • School children
  • Teachers
  • Wikipedia

Cite this