פרשת מחלוקת שחיטה בג'רבה: היסטוריה, לשון והלכה - על פי שו"ת מכתב יד

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

לאוסף כתבי היד מצפון אפריקה בספריית אוניברסיטת ייל היתוסף לא מכבר כתב יד ובו שתי שאלות ותשובות שנכתבו בשלהי המאה התשע-עשרה. מחבר התשובות האלה הוא רבי מיכאל חדאד, מחשובי רבני ג'רבה, שפעל במחצית השניה של המאה התשע-עשרה ובראשית המאה העשרים. השאלה שופכת אור על מחלוקת קשה שהסעירה את הקהילה היהודית בג'רבה ואף גרמה לקרע ונתק בין חברי הקהילה ובני משפחותיהם. נושא המחלוקת היה עניין שחיטה סביב מנהג שנתקבל בג'רבה האוסר על שוחט לשחוט יחידי. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationמחקרים בתרבותם של יהודי צפון אפריקה - תעודות מהודרות ומפורשות (קובץ בעריכת משה בר אשר וסטיבן פראד)
Place of Publicationירושלים
Publisherהמרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם, האוניברסיטה העברית בירושלים
Pages69-106
Number of pages38
ISBN (Print)9789654810425
StatePublished - 2011
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Jews -- Tunisia -- Jarbah Island
  • Manuscripts -- Editing
  • Responsa
  • Shehitah

Cite this