פרקים בתלמודם של התנאים: לתולדות הכלל" דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין

Translated title of the contribution: Chapters of Tannaitic Talmud

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Translated title of the contributionChapters of Tannaitic Talmud
Original languageHebrew
Pages (from-to)43-78
JournalSidra: A Journal for the Study of Rabbinic Literature
StatePublished - 1996

Cite this