פרסונליזציה של מוזיקה בפרסומות: ההשפעות של התאמה בין מוזיקה בפרסומת לבין טעמו המוזיקלי של הצרכן על תפיסת משך הפרסומת ותגובות הצרכן אליה

רן מרואלי, נירה מוניצ'ור

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחקר בוחן את ההשפעות של פרסונליזציה של מוזיקה בפרסומת, היוצרת התאמה בין המוזיקה שבפרסומת לבין העדפותיו המוזיקליות של הצרכן, על התגובות לפרסומת. בהתבסס על יתרונות של פרסונליזציה ושל מוזיקה, שיערנו שפרסונליזציה של מוזיקה תשפיע לחיוב על משך הצפייה ועל העמדות כלפי הפרסומת. עוד שיערנו כי לתפיסת משך הפרסומת תפקיד בתגובות לפרסונליזציה של המוזיקה. בשני ניסויים, שכללו צפייה בפרסומות מקוונות בליווי מוזיקה, מצאנו, כצפוי, השפעה חיובית של פרסונליזציה של המוזיקה על משך הצפייה בפרסומות. ניסוי 1 גילה שהשפעה זו פועלת בניגוד למגמה הכללית של הפחתת משך זמן הצפייה בפרסומת כפונקציה של מיקום מאוחר יותר במקבץ. ניסוי 2 מצא שפרסונליזציה של מוזיקה מקצרת את משך הפרסומת הנתפס, ומשפרת גם את העמדות כלפי הפרסומת. פרסונליזציה של מוזיקה השפיעה גם על העמדות כלפי המוצר המפורסם, אך באופן פחות. לפיכך, המחקר, המתמקד באופן ייחודי בפרסונליזציה של גורם רקע של פרסומת, מציע תובנות לגבי כלי שמעולם לא נחקר בעבר, ועשוי לשפר את היעילות של התקשורת השיווקית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Journalתיאוריה ופרקטיקה בניהול
Volume6
StatePublished - 2023

IHP Publications

  • ihp
  • Advertising
  • Attitude (Psychology)
  • Consumers
  • Impact
  • Mass customization
  • Music
  • Music in advertising
  • Perception
  • Publicity

Cite this