פרוגרמות חינוכיות ואידיאלים חברתיים: בית הספר 'חינוך נערים' בברלין 1778-1825

שמואל פיינר

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

גלגוליו של בית הספר 'חינוך לנערים', המתוארים במאמר, מספקים עדות לפער בין הפרוגרמה החינוכית למעשה החינוכי. מדובר בבית הספר היהודי המודרני הראשון שנוסד בברלין, והוא נחשב לתוצר מובהק של תנועת ההשכלה היהודית של שלהי המאה הי"ח. על פי הפרוגרמה החינוכית של תנועה זו, אמור היה בית הספר להגשים 'חזון עתיד של טרנספורמציה חברתית ותרבותית, תוך שמירה על האיזון שבין הקודש לחול, בין הפרטיקולרי לאוניברסלי ובין התיאולוגי להומניסטי'. ואולם, בית הספר נשלט למעשה בידי אנשים מבני אצולת הממון היהודית בברלין, שביקשו להעניק לתלמידים ממוצא חברתי-כלכלי נמוך הכשרה מקצועית מהירה.
Original languageHebrew
Title of host publicationחינוך והיסטוריה (קובץ בעריכת רבקה פלדחי ועמנואל אטקס)
Place of Publicationירושלים
Publisherמרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
Pages247-283
Number of pages37
ISBN (Print)9652271322
StatePublished - 1999

IHP Publications

  • ihp
  • Jews -- Education -- Germany

Cite this