פערים בין גרסאות כמכונני תימה: עיון באגדת "שלמה ואשמדאי"

רלה קושלבסקי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר מדגים תהליך קריאה בשלוש גרסאות מייצגות של התימה "שלמה ואשמדאי" (מתוך כשישים גרסאות הידועות לנו), תוך הידרשות לגרסאות התלמוד הירושלמי (סנהדרין ב, ו; כ ע"ג), הבבלי (גיטין סח ע"ב), ומדרש שיר השירים המאוחר המובא בספר הליקוטים שערך גרינהוט (פרשה ג, סימן ז-ח). מסופר בהן על הדחת שלמה מכס מלכותו בידי דמות המזוהה בתלמוד הירושלמי כמלאך ובתלמוד הבבלי כאשמדאי מלך השדים - סתירה פנימית הנתפסת בתהליך הקריאה כפער שיש ליישבו. מעשה ההדחה לא נודע, מפני שהמדיח נדמה בדמות המלך. הגרסאות מספרות על נדודי המלך בנכר ועל מעללי המדיח בארמון. האם שב המלך בסופו של דבר לארמונו? גם עניין זה מתברר רק תוך כדי ניסיון להסביר פערים בגרסאות וביניהן. תהליך הקריאה יונחה על ידי "נקודת תצפית נודדת" הנעה קדימה ואחורה חליפות, בניסיון לרקום מן הגרסאות ומן הפערים שביניהן תימה "מטא-היסטורית". (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationמעשה סיפור: מחקרים בסיפורת היהודית (קובץ בעריכת אבידב ליפסקר ורלה קושלבסקי)
Place of Publicationרמת גן
Publisherהוצאת אוניברסיטת בר אילן
Pagesכרך א', 221-241
ISBN (Print)9652262242
StatePublished - 2006

IHP Publications

  • ihp
  • Criticism, Textual
  • Rabbinical literature

Cite this