פעם עבריין תמיד עבריין? עמדות כלפי שילוב אסירים משוחררים בקהילה

אפרת שהם, אורי תימור

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המחברים בוחנים עמדות הנוגעות לשילוב בקהילה של אסירים משוחררים בקרב קבוצות שונות בחברה הישראלית, היכולות לתרום באופן ישיר או עקיף לשילובם בחברה הנורמטיבית. הקבוצה הנבדקת כללה 551 נחקרים מתוך שלוש קבוצות: נציגי מערכת אכיפת החוק, מעסיקים בעלי עסקים בגדלים שונים ופרטים מהציבור הרחב. לכל אחד משלושת הקבוצות נבנה משפט מיפוי המגדיר את עולם התוכן הספציפי. ממצאי המחקר הצביעו כי ברמה ההצהרתית, אחוז גבוה מבין הנשאלים מביעים עמדות אוהדות ביחס לשילוב אסירים משוחררים בקהילה ובשיקומם בתוך הקהילה. לצד זה, יש לקחת בחשבון כי לעיתים רבות קיים פער בין העמדה המוצהרת לבין ההתנהגות בפועל. ניתן לומר, שממשתתפים מקרב החברה הישראלית, אינם מבטאים, ברמה ההצהרתית, עמדה קיצונית כנגד שילוב אסירים משוחררים.
Original languageHebrew
Title of host publicationבין נראות יתר לשקיפות: היחס ל"אחר" בחברה הישראלית (קובץ בעריכת אפרת שהם ושלומי דורון)
Place of Publicationאשקלון
Publisherהמכללה האקדמית אשקלון
Pages361-388
Number of pages28
ISBN (Print)9789655361940
StatePublished - 2016

IHP Publications

  • ihp
  • People with disabilities -- Employment

Cite this