פעולות ההצלה של 'בני עקיבא' בהונגריה בתקופת השואה: בעיות בהיסטוריוגרפיה של השואה

חיים גניזי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

הפעילות המחתרתית של התנועות החלוציות בהונגריה בתקופת השואה לא זכתה להערכה מצד ההיסטוריונים ודעת הקהל. לעומת הספרות הענפה על מרד גטו וארשה, על המרידות בגטאות, ביערות ובמחנות הריכוז בפולין, ונוכח העובדה שזכר מאורעות אלה עולה בימי זיכרון לשואה ולגבורה, מתמיה הוא שמקומה של המחתרת החלוצית בהונגריה, הן על מדף הספרים והן בימי זיכרון ממלכתיים, נעדר לגמרי. את ההתעלמות הזאת ניתן להסביר בגישה השלילית של היישוב בארץ ישראל כלפי השואה. לאמיתו של דבר, יש לראות את פעולות העזרה וההצלה בהונגריה כפעילות מחתרתית לכל דבר, למרות שנעדר מהן הסממן של השימוש בנשק וההתקוממות המזוינת. עם הוצאת התנועה הציונית אל מחוץ לחוק ועם רדיפת כל פעילות ציונית על ידי הממשלה, ירדו תנועות הנוער החלוציות למחתרת ופעילותן נתבצעה בחשאי ובסתר.
Original languageHebrew
Title of host publicationמאה שנות ציונות דתית: היבטים היסטוריים (קובץ בעריכת אבי שגיא ודב שוורץ)
Publisherהוצאת אוניברסיטת בר אילן
Pages55-70
Number of pages16
ISBN (Print)965-226-247-1
StatePublished - 2003

Cite this