פסולי עדות

Translated title of the contribution: Disqualified Witnesses

M. Sabato

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בשלושה מקומות במשנה באה רשימה של ארבעה אנשים הפסולים לעדות בגלל מעשיהם: המשחק בקובייא והמלווה בריבית ומפריחי יונים וסוחרי שביעית. לרשימה זו נוספו בתוספתא (סנהדרין) שלושה אנשים "הוסיפו עליהם הרועין והגזלנין והחומסין וכל החשודים על הממון עדותן פסולה". רשימה זו נידונה במחקר מזוויות שונות, וכבר העירו החוקרים שיש הבדל בין תפיסת המשנה ושאר המקורות התנאיים לבין התפיסה העולה מן התלמוד הבבלי. לפי המקורות התנאיים לא ניפסלו אלא אנשים החשודים על לקיחת ממון בפועל שלא כדין, כמו שמפורש בתוספתא הנ"ל. לעומת זאת, מסוגיות הבבלי עולה שכמעט כל אדם שעבר עברה נפסל לעדות. המאמר דן בנושא זה של פסולי עדות ומגדיר מחדש את ההבדל בין אופי הפסולים לפי המקורות התנאיים לעומת הסוגיות בבבלי ומראה שתפיסתו המיוחדת של הבבלי חייבה אותו לפרש מחדש את המקורות התנאיים שלא על פי פשוטם, ולעיתים אף לעבדם.
Translated title of the contributionDisqualified Witnesses
Original languageHebrew
Pages (from-to)5-30
Number of pages26
JournalSidra: A Journal for the Study of Rabbinic Literature
Volume23
StatePublished - 2008

IHP Publications

 • ihp
 • פסולי עדות
 • Witnesses (Jewish law)
 • תוספתא. סנהדרין
 • Tosefta -- Sanhedrin
 • משנה. סנהדרין
 • Mishnah -- Sanhedrin
 • תלמוד בבלי. סנהדרין
 • Talmud Bavli -- Sanhedrin
 • השוואת נוסחים
 • Criticism, Textual

Cite this