פנקס בית הכנסת המרכזי בעכו

Translated title of the contribution: Records of the Central Synagogue of Akko

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הכותרת "פנקס בית הכנסת" משמעה חיבור שנכתב בענייני בית הכנסת. תחת כותרת זו עולים ונדונים נושאים מגוונים כגון: תפילות מיוחדות, מנהגי בית הכנסת, תקנות רישומים כספיים, ארועים היסטוריים שארעו בקהילה, תרומות ועוד. במאמר מתואר פנקס בית הכנסת המרכזי בעכו, המוקדש בעיקר לארועי הקהילה ויש בו כדי ללמד מעט על תחייתה הדתית של עכו לאחר קום המדינה, על מנהגי בית הכנסת וגם על דמותם של פנקסי בתי כנסת בעבר. במאמר מפורסם הפנקס לראשונה ודברים קצרים של רקע ותיאור.
Translated title of the contributionRecords of the Central Synagogue of Akko
Original languageHebrew
Pages (from-to)61-75
Number of pages15
JournalDerekh Aggadah
Volume9
StatePublished - 2006

IHP Publications

  • ihp
  • Acre (Israel) -- History
  • Religious institutions -- Israel -- Acre
  • Synagogues
  • Yashar, Barukh
  • בתי כנסת
  • ישר-שליכטר, ברוך
  • עכו (יישוב עירוני) -- היסטוריה
  • עכו (יישוב עירוני) -- מוסדות דת
  • פנקסי קהילה

Cite this